OŠABNOST

Opis gesla: 
DOMIŠLJAVOST
Predlog za izbris: 

REDUKTOR

Opis gesla: 
SNOV, KI POVZROČI REDUKCIJO
Predlog za izbris: 

OHM

Opis gesla: 
ENOTA ZA MERJENJE ELEKTRIČNE UPORNOSTI
Predlog za izbris: 

ANARTRIJA

Opis gesla: 
NEZMOŽNOST ZA ARTIKULIRANJE GLASOV
Predlog za izbris: 

ANARTRIJA

AMNIOSKOPIJA

Opis gesla: 
PREGLED Z AMNIOSKOPOM
Predlog za izbris: 

AMNIOSKOPIJA

OGLOMER

Opis gesla: 
KOTOMER
Predlog za izbris: 

OGLOMER

ODJADRANJE

Opis gesla: 
ODPLUTJE Z JADRNICO
Predlog za izbris: 

ODJADRANJE

TANJA ŽAGAR

Opis gesla: 
SLOVENSKA PEVKA ZABAVNE GLASBE
Predlog za izbris: 

TANJA ŽAGAR

ENOSED

Opis gesla: 
VOZILO Z ENIM SEDEŽEM
Predlog za izbris: 

IZLET

Opis gesla: 
KRAJŠE POTOVANJE ZA RAZVEDRILO
Predlog za izbris: 

ČIPKA

Opis gesla: 
LUKNJIČAST OKRASEK IZ SUKANCA
Predlog za izbris: 

OTON

Opis gesla: 
PESNIK ŽUPANČIČ
Predlog za izbris: 

AA

Opis gesla: 
ANDREJ AŽMAN
Predlog za izbris: 

AA

NK

Opis gesla: 
NIKOLAJ KOPERNIK
Predlog za izbris: 

Strani

Subscribe to Besednjak RSS