ŠLEBINGER

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI BIOGRAF, JANKO
Predlog za izbris: