ZAMENHOF

Ostali opisi
Opis gesla: 
POLJSKI OFTALMOLOG IN JEZIKOSLOVEC, IZUMITELJ ESPERANTA (LUDWIK LAZARUS, 1859-1917)
Predlog za izbris: