DAKOROMUNSKO NAREČJE

Ostali opisi
Opis gesla: 
VZHODNI DIALEKT ROMUNSKEGA JEZIKA
Kategorije: 
Predlog za izbris: