Slivniški pogledi

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 56
Stran 42
Datum izida 8. Oktober 2019
Poslati do 24. Oktober 2019
glasilo občine cerknica

OSAMELOST, ROTOPAPIR, KRAT, GAMA, ŽE/TRIDESET, LESA, KARTON, KONCEPT, ŽAD, NI, IDIOT, EMU, AVTEK, OBOR, KROPA, DA, SOBOTA, BANKOVEC, KRATICA, JER, VI, DRVAR, ART, VOL, NAPOR, EKAR, KAPO, NEDOMAČIN, TRAGEDIJA
Geslo ŽE TRIDESET LET