REMONT

Opis gesla: 
OBNOVA, POPRAVILO STROJEV, NAPRAV
Ostali opisi
Predlog za izbris: