GRAF

Opis gesla: 
DIAGRAM, KRIVULJA V KOORDINATNEM SISTEMU PRIKAZUJE ODVISNOST DVEH KOLIČIN
Ostali opisi
Predlog za izbris: