NAPAKA

Opis gesla: 
RAZLIKA MED DEJANSKO, ZAŽELENO IN IZMERJENO, DOBLJENO VREDNOSTJO KOLIČINE
Ostali opisi
Predlog za izbris: